Update bardienstrooster augustus.

Hierbij het geupdate bardienstrooster voor de maand augustus.

Bardienst augustus

Zoals jullie reeds weten is in de vakantietijd vanaf juni is het clubhuis ’s morgens en/of ’s middags gesloten (op bepaalde dagen na dat er toernooien zijn). Er zijn inmiddels wel wat meer plekken ingevuld, maar nog niet voldoende. Hierbij dan ook het dringende verzoek om te kijken of jullie (barvrijwilligers of “gewone”leden) een plekje kunnen invullen. Wellicht dat een barvrijwilliger een keer ook op een andere dag kan?? Vooral voor de toernooidagen zoeken we nog mensen.

DUS MENSEN: geef je op!!! Je kunt je naam doorgeven via bar@valeouwe.nl.

We horen graag van jullie.

Namens de barcommissie,

Annemieke