Sponsors van de Vale Ouwe

Draagt u de tennissport in Putten ook een warm hart toe? Geen enkele sportvereniging kan zonder sponsors. Dus ook niet tennisvereniging de Vale Ouwe.

Sponsoren spelen een belangrijke rol. Dankzij uw bijdrage kunnen we bouwen aan een succesvolle toekomst van onze tennisvereniging en kunnen we vele sportieve activiteiten organiseren. Het is echter begrijpelijk dat in deze tijd ook bedrijven met een nauw oog kijken naar hun uitgaven op het gebied van sponsoring. Echter, elke vorm van naamsbekendheid is meegenomen, of het nu als advertentie of als sponsordoek bij een tennisvereniging naar voren komt. Door sponsoring vergroot u dus niet alleen de naamsbekendheid van uw onderneming (en versterkt u het imago) maar u kunt tegelijkertijd invulling geven aan de maatschappelijke betrokkenheid van uw bedrijf. U kunt ook een bepaald product of een specifieke dienst onder de aandacht brengen. Ook is sponsoring fiscaal aftrekbaar, hetgeen het extra aantrekkelijk maakt. Tegen relatief geringe kosten kunt u dus veel betekenen voor onze tennisvereniging.

Om u als sponsor binnen de vereniging zichtbaar te maken hebben we een aantal mogelijkheden. U kunt hierbij denken aan de bekende doeken langs de baan, borden in de tennishal, logo’s op onze vernieuwde website en vermelding op de TV in ons clubgebouw. Er zijn dus genoeg manieren om u onder de aandacht te krijgen van onze leden en de bezoekers van ons tennispark. We denken graag met u mee, zodat u voordeel kunt halen uit sponsoring van onze vereniging.

U kunt contact opnemen met onze sponsorcommissie via sponsoring@valeouwe.nl.