Overleden

Op vrijdag 3 juni jl. is lid van onze tennisvereniging Vanessa Kleijer overleden.

Vanessa was al geruime tijd ernstig ziek. Ze werd maar 37 jaar. Vanessa werkte de afgelopen jaren bij Groot Emaus. Wij wensen haar vriend en familie heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.