Het bestuur van De Vale Ouwe

Arcel BultmanVoorzittervoorzitter@valeouwe.nl
Liesbeth van de Braak
Jantine van Nieuwenhuizen
Klaas Cozijnsen
Annemieke van Bloemendaal
Jan van Gessel
Martin Schreurs
Secretaris
Liesbeth van de BraakSecretarissecretaris@valeouwe.nl
Ledenadministratie
Mascha HoogendoornLedenadministratieledenadministratie@valeouwe.nl
Penningmeester/financiële commissie
Jan van Gesselpenningmeester@valeouwe.nl
Halcommissie
Klaas Cozijnsenvoorzitterhal@valeouwe.nl
Bar(dienst) commissie
Annemieke van Bloemendaalvoorzitterbar@valeouwe.nl
bardienst@valeouwe.nl
Gerard van de Pol
Jeugdcommissie
Dimri Bruggemanvoorzitterjeugdcommissie@valeouwe.nl
Alinda van den Born
Hans Crena Uiterwijk
Wedstrijdcommissie
Martin Schreursvoorzittercompetitie@valeouwe.nl
Parkcommissie
Wim van Amerongenvoorzitterinfo@valeouwe.nl
Aard van Meerveld
Teun Aalten
Sponsorcommissie
Jantine van Nieuwenhuizenvoorzittersponsoring@valeouwe.nl
Jannicke Kiezebrink
Frank Keyner
Recreatiecommissie
Annemieke van Bloemendaalvoorzitterrecreatie@valeouwe.nl
Arjette van der Zwaag
Websitebeheer en TV clubhuis
Wendy van Well Groeneveldwebmaster@valeouwe.nl