Bardienstrooster voor mei

Hierbij het bardienstrooster voor de maand Mei. Er zijn nog wat in te vullen plekken. Ik zou graag weten of er mensen zijn om deze dagdelen op te vullen. Je kunt dit doorgeven via bar@valeouwe.nl.

Bardienst Mei

Namens de barcommissie,

Annemieke